Zdalne sterowanie pompą ciepła SHP Sinclair

Pompa ciepła Sinclair z typoszeregu SHP wyposażona jest standardowo w kartę sieciową z LAN -portem umożliwiając podłączenie pompy ciepła poprzez połączenie internetowe do ,,serweru w chmurach". Dzięki czemu możliwa jest zdalna obsługa urządzenia z każdego miejsca na świecie. Konto na serwerze jest darmowe, umożliwia zmianę parametrów urządzenia jak również podgląd historii pracy pompy ciepła.

Aby zalogować się na wersję demonstracyjną konta w chmurach, kliknij w poniższy obrazek.

login: demo

hasło: sinclair

demoserwera