Wzór Certyfikatu Autoryzacji

Poniżej przedstawiamy wzory Certyfikatu Autoryzacji Sinclair obowiązujący w latach 2015-2016, 2016-2018 oraz w roku 2019.

Certyfikat obowiązujący w latach 2015-2016

certyfiakt-2015

.

.

Certyfikat obowiązujący w latach 2016-2018

certyfiakt-2016

.

.

Certyfikat obowiązujący w roku 2019

Wzorcerty_2019