FAQ - jest to zbiór najczęstszych pytań oraz odpowiedzi dotyczących danego zakresu / działu.

Na niniejszej stronie internetowej postaramy się przybliżyć informacje między innymi o zasadzie działania klimatyzatora, pompy ciepła, jak pracuje czynnik chłodniczy, itp.

Zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie pozwolą lepiej zrozumieć zasadę działania urządzeń chłodniczych. Postaramy się aby informację były zrozumiałe i ciekawe.

Czytaj więcej

Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych:

Sprawozdanie do KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Czytaj więcej

Dnia 15.05.2015 Sejm uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową jak również o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Osoby montujące oraz serwisujące urządzenia chłodznicze powinny posiadać odpowiedni certyfikat. 

Czytaj więcej