Sprawozdanie do KOBiZE

Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych:

Sprawozdanie do KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji).

Więcej informacji na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl

Termin: Do 28 lutego 2016 za rok poprzedni.