Ustawa F-gazowa - Certyfikaty

Dnia 15.05.2015 Sejm uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową jak również o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Osoby montujące oraz serwisujące urządzenia chłodznicze powinny posiadać odpowiedni certyfikat.

Rejest jednostek szkolących oraz informacje o certyfikatach można znaleźć na stronie

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1281&Itemid=1540