Zakładanie ,,Kart Urządzeń"

Informacja o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych:

Zakładanie ,,Kart Urządzeń".

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.
Karty Urządzeń zakłada Operator urządzenia natomiast wpisy danych do utworzonych kart dokonuje osoba posiadająca certyfikat personalny.

Więcej informacji na stronie: http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO

Termin:

- Do 14 marca 2016 dla urządzeń już istniejących.

- Do 10 dni dla nowych urządzeń od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania- w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji.

- Natomiast wpisy danych do utworzonych kart powinny być dokonywane w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności.