Tabela oporności czujników

Oporność czujników

15 kΩ

20 kΩ

50 kΩ

Do poprawnego otwierania dokumentów zapisanych w PDF wymagany jest program Adobe Reader. Pobierz bezpłatną licencję pliku instalacyjnego Adobe Reader