Moduł WiFi

Klimatyzator wyposażony jest w moduł WiFi, umożliwiający jego obsługę przez specjalną aplikację dostępną na smartfony. Dzięki czemu klimatyzatorem możemy sterować za pomocą telefonu, korzystając z bogatej listy funkcji urządzenia. Wszystko to daje komfort i wygodę użytkowania. Możliwy jest również dostęp z poza sieci domowej urządzenia.

 EWPE WiFi

Poniżej przedstawiono w jaki sposób sparować urządzenie z kontem w aplikacji EWPE Smart 

ewpelogo

EWPE Smart

1.Pobierz aplikację EWPE Smart skanując odpowiedni kod QR lub wyszukując ją w AppStore(wersja iOS minimum 8.0) /Google Play Store

ewpe link

2. Urządzenie(telefon/tablet), w którym przeprowadzane będzie dodawanie klimatyzatora musi być połączone z docelową siecią WIFI oraz musi mieć aktywny transfer danych.

TDiWIFI

 

 3. Uruchom aplikację

4. Logując się pierwszy raz do aplikacji należy stworzyć konto użytkownika naciskając pole „Sign up”

Sign Up

5. W polu „Username” należy podać nazwę użytkownika, którą będziesz się posługiwać przy logowaniu (nazwa musi być unikatowa). W polu E-mail należy podać aktualny adres poczty elektronicznej. W polu „Password” należy podać hasło, które będzie wykorzystywane do logowania na konto aplikacji. W polu „Confirm Password” hasło należy zatwierdzić wpisując je ponownie. W polu „Region” wybieramy obecny region użytkowania (Europa). Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól, użytkownik musi zaakceptować  Warunki polityki prywatności a następnie zatwierdzić utworzenie konta naciskając umieszczone poniżej pole „Sign up”.

Screenshot_20181012-114026

 

Po stworzeniu konta, powróć do okna głównego zarządzania klimatyzatorami. (Widoczny tam będzie jeden próbny wirtualny klimatyzator)

Screenshot_20181012-114037

6. Parowanie klimatyzatora z kontem EWPE:

            - Naciśnij ikonę „+” w górnym prawym rogu ekranu głównego

Screenshot_20181012-114214

           

- Wybierz rodzaj jednostki wewnętrznej

 Screenshot_20181012-114108

-Określ czy pilot jednostki jest wyposażony w przycisk WIFI:

-Remote controller (With WIFI button) – pilot wyposażony w przycisk WIFI

-Remote controller (Without WIFI button) – pilot niewyposażony w przycisk WIFI

                        -Touch panel - panel dotykowy (np. seria Tower)

-W zależności od tego jaki pilot został określony w poprzednim kroku, należy zastosować odpowiednią kombinację przycisków aby zresetować moduł WIFI klimatyzatora, pilot i klimatyzator nie mogą mieć ustawionego żadnego trybu pracy podczas konfiguracji (tryb stand-by): 

Screenshot_20181012-114119Screenshot_20181012-114130Screenshot_20181012-114138

- z przyciskiem WIFI : jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode +WIFI przez ok. 2s

- bez przycisku WIFI: Jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode + Turbo przez ok. 10 s

- panel dotykowy :  przytrzymanie przycisku WIFI przez ok. 10s

Klimatyzator zasygnalizuje pomyślne zresetowanie modułu podłużnym dźwiękiem. Gdy usłyszysz dźwięk przejdź do kolejnego kroku naciskając „Next”.

 

- Kolejnym krokiem jest podanie hasła sieci domowej, do której klimatyzator będzie się logował, nazwa sieci zostanie automatycznie zasugerowana na podstawie połączenia WIFI telefonu/tabletu, należy podać jedynie hasło i nacisnąć przycisk Search Device (Użytkownik musi podać hasło do sieci w przeciągu 2 minut od zresetowania modułu WIFI, jeżeli zajmie to zbyt dużą ilość czasu parowanie należy przeprowadzić ponownie od początku).

Screenshot_20181012-114154

 

- Urządzenie w ostatnim kroku podejmie automatyczną próbę zalogowania do sieci domowej, jeżeli parowanie zakończy się sukcesem jednostka pojawi się w menu głównym aplikacji i będzie można wydawać jej polecenia zdalnie niezależnie od lokalizacji (wymagane jedynie połączenie internetowe w telefonie/tablecie). Jeżeli parowanie nie zostanie ukończone pomyślnie na dole ekranu pojawi się powiadomienie.

Screenshot_20181012-114200

 

Uwaga: Aby zapewnić dobrą jakość komunikacji należy pamiętać aby jednostka była w pełnym zasięgu domowego routera WIFI. Moduł Wifi nie jest stabilnie wspierany przez technologię transferu 5.2 Ghz na linii klimatyzator - router. Jeżeli kilkukrotna próba parowania nie daje efektu, trzeba sprawdzić czy parametry routera oraz podane hasło są odpowiednie. (Większość routerów posiada funkcję zmiany częstotliwości kanału komunikacji z 5.2Ghz na 2.4Ghz)

Jeśli do konta przypisywane jest więcej jednostek, parowanie należy przeprowadzić dla każdej z nich z osobna.

 

7. Wysyłanie poleceń.

            - Aby wydać polecenie klimatyzatorowi wystarczy nacisnąć jego ikonę na ekranie głównym, program przejdzie do okna funkcji i nastaw urządzenia (aplikacja jest uniwersalna i nie wszystkie wyszczególnione funkcje są obsługiwane przez każdy model klimatyzatora  - aby zidentyfikować które funkcje są wspierane należy odwołać się do instrukcji pilota/klimatyzatora konkretnego modelu).  

Screenshot_20181012-11421ds4Screenshot_20181012-114221

            - Możliwe jest także szybkie wydawanie poleceń na miniaturze urządzenia w ekranie głównym (przycisk – i + , tryb pracy, Wł/Wył)

Screenshot_20181012-1142ssss14

- W zależności od jakości połączenia telefon->internet->router->klimatyzator, wysyłane komendy mogą docierać do klimatyzatora z opóźnieniem wynikającym z ruchu sieciowego. Standardowy czas przy dobrym połączeniu może wynosić do 5 sekund.