IMM - Oprogramowanie do monitorowania i sterowania

Akcesoria

Cena katalogowa netto:

CENA NA ZAPYTANIE

IMM został zaprojektowany specjalnie dla systemu SDV4 dla nadzorowania i centralnego zarządzania systemem. System jest elastyczny i wielofunkcyjny, może być konfi gurowany w zależności do potrzeb różnego rodzaju budynków i instalacji.

Korzyści:

- Kontrola dostępu do sieci
- Interfejs przyjazny dla użytkownika
- Centralny monitoring i nadzór
- Blokada sterowania ( sterowniki lokalne )
- Limit zakresu temperatur
- Proporcjonalne naliczanie kosztów pracy
- Informaje o niskim poziomie obciążenia
- Generowanie raportów ( dziennych, tygodniowych, miesięcznych)
- Sygnalizacja awarii
- Informacja o konieczności wymiany filtrów
- Awaryjne wyłączenie systemu
- Wyjście sygnału alarmowego