Minimalna powierzchnia podłogi - R32

Obecne klimatyzatory Sinclair stosujące czynnik R-32 posiadają następujące wymagania dla zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania. Klimatyzator nie może być używany w pomieszczeniu, w którym narażony jest na działanie otwartego źródła ognia. Przewody instalacyjne powinny być ograniczone do minimum oraz odpowiednio zabezpieczone aby uniknąć uszkodzenia, które mogłoby spowodować nieszczelność przewodów. Nie wolno dopuścić do przewiercenia otworu ani podgrzewać płomieniem palnika rur połączeniowych. Klimatyzator musi być zainstalowany w pomieszczeniu, które jest większe niż minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia. Aby określić minimalną powierzchnię podłogi, należy wziąć pod uwagę całkowite napełnienie czynnikiem chłodniczym. Minimalna powierzchnia (m²) dla klimatyzatorów marki Sinclair podana jest w poniższej tabeli.

Tabelka minimalna powierzchnia 1_