Certyfikat KEYMARK

Certyfikat KEYMARK jest dobrowolnym, europejskim znakiem jakości.  Potwierdza zgodność produktów ze zharmonizowanymi normami europejskimi. 

Urządzenia są testowane w niezależnych laboratoriach przez osoby trzecie, dzięki czemu mamy gwarancję poprawności danych podawanych przez producenta.

Wybierając urządzenie oznaczone Certyfikatem KEYMARK, mamy gwarancję wyboru sprawdzonego produktu o najwyższej jakości!