System zarządzania budynkiem

Jednostki oznaczone tym symbolem można podłączyć do automatyki budynkowej BMS.

 

BMS__